Chương trình khuyến mãi từ ngày 13.5 đến 23.6 Chương trình khuyến mãi từ ngày 13.5 đến 23.6 Chương trình khuyến mãi từ ngày 13.5 đến 23.6 Chương trình khuyến mãi từ ngày 13.5 đến 23.6 Chương trình khuyến mãi từ ngày 13.5 đến 23.6 Chương trình khuyến mãi từ ngày 13.5 đến 23.6

Cách tham gia

Thu thập 2 nhãn chai C2 bất kỳ và cho vào bao thư.

Bước 1

Thu thập 2 nhãn chai C2 bất kỳ và cho vào bao thư.

Ghi họ tên, địa chỉ, số ĐTDĐ trên bao thư và gửi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: Tầng 5, Toà nhà Satra – số 58, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Bước 2

Ghi họ tên, địa chỉ, số ĐTDĐ trên bao thư và gửi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: Tầng 5, Toà nhà Satra – số 58, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Nhận mã khuyến mãi được gửi đến số ĐTDĐ của bạn

Bước 3

Nhận mã khuyến mãi được gửi đến số ĐTDĐ của bạn

Đón xem livestream rút thăm trúng thưởng lúc 10 giờ sáng mỗi ngày từ 13/5 đến 23/6
trên trang Facebook C2 Life và cập nhật danh sách thắng giải tại

Bước 4

Đón xem livestream rút thăm trúng thưởng lúc 10 giờ sáng mỗi ngày từ 14/5 đến 24/6 trên trang Facebook C2 Life và cập nhật danh sách thắng giải tại đây.

Giải Thưởng

Phiếu mua sắm tại điện máy xanh trị giá 10 triệu vnđ

*Áp dụng mua tại cửa hàng và mua online trên toàn hệ thống của Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh và nhà thuốc An Khang trên toàn quốc.

Phiếu mua sắm tại điện máy xanh trị giá 5 triệu vnđ

*Áp dụng mua tại cửa hàng và mua online trên toàn hệ thống của Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh và nhà thuốc An Khang trên toàn quốc.

Phiếu mua sắm tại sàigon co.op trị giá 2 triệu vnđ

*Áp dụng mua tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op: Siêu thị Co.opmart, cửa hàng thực phẩm tiện lợi Co.op, Food, Co.opXtra, trung tâm thương mại Sense City, cửa hàng Co.op Smile, cửa hàng tiện lợi 24h Cheers, kênh mua sắm qua truyền hình HTVCo.op và cửa hàng Bến Thành trên toàn quốc.

Người Thắng Giải

Ngày
Bùi Thị Mỹ Hạ

Bùi Thị Mỹ Hạ

Giải thưởng: 10.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-918231

Đặng Kim Hoàng

Đặng Kim Hoàng

Giải thưởng: 10.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-795869

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 10.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-291959

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-611688

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-163914

Nguyễn Thị Thy

Nguyễn Thị Thy

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-935677

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-746482

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-559638

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-324470

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-884695

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-679837

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-740035

Đặng Kim Hoàng

Đặng Kim Hoàng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-440288

Đặng Kim Hoàng

Đặng Kim Hoàng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-806738

Hà Thị Thanh Hằng

Hà Thị Thanh Hằng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-932163

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-079933

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-390189

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-145889

Hồ Thiện Nguyên

Hồ Thiện Nguyên

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-610213

Hồ Thiện Nguyên

Hồ Thiện Nguyên

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-888260

Bùi Thị Mỹ Hạ

Bùi Thị Mỹ Hạ

Giải thưởng: 10.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-918231

Đặng Kim Hoàng

Đặng Kim Hoàng

Giải thưởng: 10.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-795869

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 10.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-291959

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-611688

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-163914

Nguyễn Thị Thy

Nguyễn Thị Thy

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-935677

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-746482

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 5.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-559638

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-324470

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-884695

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-679837

Phan Thị Hoa

Phan Thị Hoa

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-740035

Đặng Kim Hoàng

Đặng Kim Hoàng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-440288

Đặng Kim Hoàng

Đặng Kim Hoàng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-806738

Hà Thị Thanh Hằng

Hà Thị Thanh Hằng

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-932163

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Đoàn Duy Trúc Nguyễn

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-079933

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-390189

Nguyễn Khánh Trường

Nguyễn Khánh Trường

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-145889

Hồ Thiện Nguyên

Hồ Thiện Nguyên

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-610213

Hồ Thiện Nguyên

Hồ Thiện Nguyên

Giải thưởng: 2.000.000 VND

Mã số trúng thưởng: 190519-888260

Chúc mừng các bạn thắng giải ngày 20/05/2019 !

Chúc mừng các bạn thắng giải ngày 20/05/2019 !

 • Bùi Thị Mỹ Hạ
 • Đặng Kim Hoàng
 • Nguyễn Khánh Trường
 • Đoàn Duy Trúc Nguyễn
 • Nguyễn Thị Thy
 • Phan Thị Hoa
 • Nguyễn Thị Thuý Phượng
 • Hà Thị Thanh Hằng
 • Hồ Thiện Nguyên
Ẩn nội dung

Hình ảnh
người thắng giải

 • 4
 • 2
 • ngày

Tham gia ngay hôm nay
để sở hữu các giải thưởng giá trị.

Tới Facebook C2 LIFE
close
pic